Privacy policy & Disclaimer Fresh! Collection

 

Privacy


Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring proberen te verbeteren. Zo begrijp je duidelijk hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fresh! Collection. Je dient je ervan bewust te zijn dat Fresh! Collection niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

 

Fresh! Collection respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Fresh! Collection zal de door je verstrekte persoonsgegevens niet aan derden verstrekken met uitzondering van diegenen die zijn belast met de uitvoering van uw bestelling.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld de toezending van onze nieuwsbrief. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fresh! Collection of die van een derde partij. 

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Ook deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fresh! Collection of die van een derde partij. 

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten en services hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Fresh! Collection of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website van Fresh! Collection gebruikt, om rapporten over deze website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt bijvoorbeeld het beoordelings system van De Feedback Company. De gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit kun je per e-mail aan ons doorgeven.

 

Aanpassen/Uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden van onze nieuwsbrief.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contact informatie:

 

info@freshonline.nl

Post kun je sturen naar Fresh! Collection B.V., Energiestraat 5G, 1411 AN Naarden. T.a.v. Klanten Service.

 

 

Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

 

Het onderstaande heeft betrekking op de webwinkel www.freshonline.nl. Bij het gebruikmaken van deze website ga je akkoord met onderstaande disclaimer tekst.

 

Alle artikelen die worden aangeboden via www.freshonline.nl zijn vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij werken alleen met hoogwaardige grondstoffen en vooraanstaande producenten. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over de kwaliteit van een artikel dan kun je je tot ons wenden (zie ook onder het kopje vragen / klachten, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende farikant. De aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant. Fresh! Collection sluit daarmee alle verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit.

 

Deze website is met zorg en liefde samengesteld. Maar het kan zijn dat er onverhoopt een typefout is ingeslopen. Fresh! Collection is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Ook kan Fresh! geen enkele aansprakelijkheid nemen wanneer onze website vanwege storing tijdelijk niet bereikbaar is.

 

Met regelmaat wordt de content op onze website aangepast. Fresh! Collection behoudt zich het recht voor om deze aanpassingen zonder enige kennisgeving vooraf aan te brengen.

 

Fresh! Collection is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor getoonde content op eventuele aan deze website url-gekoppelde informatie.

 

Copyright

Op alle op de site www.freshonline.nl aanwezige informatie berust auteursrecht.

Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en / of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Fresh! Collection noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele of bewerkte vorm.

 

Overmacht

 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fresh! Collection in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fresh! Collection gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Fashion

Inloggen Als u al een account heeft kunt u hieronder inloggen met uw e-mailadres en op de regel daaronder uw wachtwoord:

Wachtwoord vergeten? Klik hier

Inloggen